Åbning af svømmehal udskudt

Kære brugere

Vi har med stor beklagelse modtaget besked fra vores totalentreprenør om, at færdiggørelsen af svømmehallen bliver yderligere forsinket.

Som I kan se af vedhæftede pressemeddelelse er der opstået problemer med det afsluttende betonarbejde i bassinerne.

Det fremgår også af pressemeddelelsen, at vi desværre heller ikke på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvornår vi så er klar.

For tiden pågår der nogle undersøgelser som måske allerede i næste uge kan give os et fingerpeg om tidspunktet for, hvornår vi kan tage svømmehallen i brug.

Vi er udmærket klar over de problemer og udfordringer, som forsinkelsen giver jer, men det er desværre en situation, som vi ikke er herrer over.

Lad mig sige det lige ud, vi er mindst lige så irriteret over situationen som jer !!

Vi vender tilbage, så snart der er nyt.

Pressemeddelelse