Nyhedsbrev 1. kvt 2016

Haarby Hallerne. Så starter vi – Yes.

Mandag d. 15 februar startes der med etablering af en ny parkeringsplads på grunden hvor Haarby Mejeri tidligere lå, der bliver 80 p- pladser og med en indkørsel (vest) og en udkørsel (øst) altså ensrettet trafik. Det vil være sådan, at busserne fremover kører ind på pladsen for at sætte passagerer af langs med svømmehallen, så der undgåes konflikt mellem kørende og gående og det betyder rent praktisk at vi fremover undgår at skolebusserne kommer på Svinget. Der bliver lavet en sti fra Skolevej og ned til hal- og skoleområdet, stien vil blive placeret på arealet ved den gamle børnehave. Mange har sikkert bemærket en del aktivitet omkring en ny transformerstation og vi afventer nu kun at Energi Fyn fjerner den gamle, et projekt der udgør en del af det samlede halprojekt og som vi deltager i økonomisk. Ved parkeringspladsen på Svinget sker der også noget nyt, i øjeblikket har pladsen 3 niveauer, den øverste ( tættest ved hallen ) slettes, her skal den nye hal bygges og derfor laves der en ny indkørsel fra Svinget til den midterste plads, hvorfra man så kan køre videre ned til det nederste niveau. Børnehavens forholdsvis nyetablerede pladser bibeholdes, og der vil blive lavet bedre belysning, der bliver 60 p-pladser. Vi forventer at være færdige med begge pladser den 1. april, og der skal påregnes en del ulemper i den kommende periode på det nuværende parkeringsområde. Projektet er udarbejdet af OBH gruppen i tæt samarbejde med alle involverede instanser i Assens Kommune inkl. politiet, og selve arbejde udføres af TC anlæg. Men der sker meget mere lige om lidt !!

Fredag d. 19. Februar
det planlagt at sende byggeriet af ny hal, samt renovering af hele området – omfattende indgang, ankomst, cafe område, nye omklædningsrum, gangarealer mod svømmehal og den lille hal – i udbud til 6 indbudte firmaer, som alle har sagt ja til at byde på opgaven. Det er med forventet byggestart den 4. april. Det betyder ret kontant, at der er ved at blive lagt sidste hånd på de projekttegninger der senere bliver omsat til mursten og andet nyt. I forhold til den Visionsplan vi for 2 år siden gav input til, så kommer vi ikke til at lande ret langt fra planerne i de færdige tegninger.

Vi vil holde hallerne og svømmehallen åbne i byggeperioden, idet der vil blive etableret alternative indgange, ligesom det kun vil være svømmehallens omklædningsrum som kan benyttes – vi vender tilbage med mere om alt dette snarest muligt, og vil i øvrigt orientere mere fremover, nu hvor vi har noget mere konkret at fortælle. Vi håber på forståelse for de gener og ulemper vi desværre alle skal igennem i 2016, men håber at det til gengæld bliver ganske godt bagefter.
Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne