Visionært projekt er en realitet

Visionært projekt bliver nu igangsat
Efter et langt tilløb er det nu endelig lykkedes for Haarby hallerne og Assens Kommune at til vejebringe finansieringen af den store visionsplan med om- og tilbygning for Haarby hallerne.
-Der har været udfordringer for hallen med at få den sidste del af finansieringen på plads, fortæller Borgmester Søren Steen Andersen og fortsætter:
-Ved fælles hjælp er det nu lykkedes. Vi fik hen over sommeren skabt en god aftale med Kreditforeningen LR Kredit og Totalbanken Aarup har i denne uge givet den fornødne garanti og stillet byggefinansiering til rådighed, så Haarby hallerne nu kan komme i gang med den første fase, som bl.a. indeholder en ny idrætshal.
Formand for Haarbyhallerne, Tom Kjær Jensen, har kun ros tilovers for Assens Kommunes engagement i projektet og til Totalbanken for deres opbakning.
Givtigt samarbejde -Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Assens Kommune under hele forløbet. Kommunen havde jo allerede bevilget 10 mio. kr. til hallen og 15. mio. kr. til svømmehallen., fortæller Tom Kjær Jensen,
-At Totalbanken bliver vores økonomiske samarbejdspartner fremover, er jeg meget tilfreds med. Da vi rettede henvendelse til Totalbanken omkring garanti og byggefinansiering, oplevede vi en imødekommenhed under overskriften ”Det må vi da kunne finde ud af”. Totalbanken er allerede involveret i projekter i både Vissenbjerg og Tommerup. Så de kender derfor de vilkår og betingelser mellem Assens Kommune og den kommende fond, der kommer til at stå bag den fremtidige drift af Haarby hallerne.